antenna

antenna
s RADIO antena. Def. del Diccionari de Telecomunicacions: Dispositiu emprat per a radiar i rebre ones electromagnètiques, convertint-les en senyals elèctrics. Si l’angle en què una antena pot captar o radiar les ones és estret (també anomenat feix d’antena o obertura), es parla d’antenes directives; mentre que les que poden treballar en totes les direccions reben el nom d’antenes omnidireccionals. El diagrama de radiació indica els nivells de potència que pot captar o transmetre una antena segons els angles en què incideixen les ones. La longitud d’una antena és inversament proporcional a la freqüència de treball. Les més clàssiques són els monopols i el dipols, si bé les comunicacions per satèl·lit i els radioenllaços han fet proliferar les antenes parabòliques, molt més directives. Un monopol consisteix en un únic fil situat sobre un pla de massa que actua a manera de mirall elèctric, i presenta un comportament similar al de l'antena tipus dipol; la diferència rau en el fet que la directivitat és el doble, mentre que la potència radiada és la meitat que en el cas del dipol. Les antenes convencionals de televisió són de tipus Yagi, formades per diversos elements paral·lels que fan de directors del feix d’ones electromagnètiques, i d’altres que fan de reflectors i estan darrere d’un dipol; el seu objectiu és aconseguir un bon guany d’antena (nivell del senyal captat) en una determinada direcció. Exemples d’altres tipus d’antenes són les logoperiòdiques, que són antenes de banda ampla que acostumen a consistir en una bateria de dipols disposats de forma que totes les seves longituds varien segons la distància a l'origen, i les longituds i distàncies entre dipols es relacionen per un mateix factor d'escala. Amb aquest tipus d'antena és possible obtenir amples de banda de 300 MHz a 1 GHz. Les antenes impreses sobre un substrat dielèctric són adequades per a la formació d'agrupaments d'antenes i per configurar d'una manera senzilla un determinat diagrama de radiació. La cara inferior de les antenes està totalment metal·litzada per formar el pla de massa, mentre que la cara superior només té metal·litzada la forma de l'element radiant. | ESPORT:VOLEIBOL antena. Def. del Termcat: Barra vertical de material flexible que va fixada a cadascuna de les dues bandes laterals de la xarxa, i que marca el límit de l'espai de pas.

English-Catalan dictionary. 2013.

Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

 • Antenna — Студийный альбом …   Википедия

 • Antenna — An*ten na, n.; pl. {Antenn[ae]}. [L. antenna sail yard; NL., a feeler, horn of an insect.] 1. (Zo[ o]l.) A movable, articulated organ of sensation, attached to the heads of insects and Crustacea. There are two in the former, and usually four in… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Antenna — bezeichnet: Antenna (Band), US amerikanische Rockband Antenna (Cave In Album), Cave In Album aus dem Jahr 2003 Antenna (GO!GO!7188 Album), GO!GO!7188 Album aus dem Jahr 2009 Antenna (Album), ZZ Top Album aus dem Jahr 1994 Antenna (Film),… …   Deutsch Wikipedia

 • ANTENNA — Graece κερας πλοιοῦ, κεραίαρκήσιον, lignum transversum in navi ad malum, cui velum alligatur. Ad cuius similitudinem pars crucis apud Veteres transversaria quoque Antenna dicta, quod arrectaria mali instar haberet, vide infra voce Suppedancum. De …   Hofmann J. Lexicon universale

 • antenna — /an ten:a/ s.f. [dal lat. antenna ]. 1. (marin.) [corpo ligneo allungato che sostiene una vela triangolare] ▶◀ pennone. 2. a. [corpo ligneo allungato che sostiene bandiere, stendardi, ecc.] ▶◀ asta, pennone. b. (poet.) [arma da lancio] …   Enciclopedia Italiana

 • antenna — (n.) 1640s, feeler or horn of an insect, from L. antenna sail yard, the long yard that sticks up on some sails, of unknown origin, perhaps from PIE root *temp to stretch, extend. In the etymological sense, it is a loan translation of Aristotle s… …   Etymology dictionary

 • Antenna — (lat.), 1) Segelstange; 2) Querbalken am Kreuze; 3) (Zool.), so v.w. Fühlhorn …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Antenna — Antenna, Pizzo dell , Berg im Madoniegebirge (Sizilien), 1975 m hoch …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • antenna — has the plural form antennae (relating to the sensory organs of insects) and antennas (relating to radio aerials) …   Modern English usage

 • antenna — [n] appendages for sensing, usually on insects or electronics aerial, bird snapper*, bullwhip*, ears*, feelers*, rabbit ears, receiver, sky wire*, whip*, wire; concept 464 …   New thesaurus

 • antenna — ► NOUN (pl. antennae) 1) each of a pair of long, thin sensory appendages on the heads of insects, crustaceans, etc. 2) (pl. also antennas) an aerial. ORIGIN Latin, alteration of antemna yard (of a ship s mast) …   English terms dictionary

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”